Mapa města Hlučín
Anthropomorphe Plastik

Anthropomorphe Plastik

Plastice, která vznikla v rámci Mezinárodního sympozia prostorových forem v Ostravě, hrozilo v době normalizace sešrotování.
více
Regen

Regen

První porevoluční sochařské dílo pro veřejný prostor v Hlučíně zachycuje moment dopadu kapky na vodní hladinu.
více
Jakub der Gärtner

Jakub der Gärtner

Optimisticky a hravě vyznívající plastika představuje sochařova syna Jakuba
více
Plastik in der Siedlung OKD

Plastik in der Siedlung OKD

Abstraktní plastika z kovových lamel byla původně součástí fontány.
více
Reliefe an der Fassade des Kulturhauses

Reliefe an der Fassade des Kulturhauses

Reliéfy s motivy práce doplňují verše Viléma Závady.
více
Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého

Mimořádně kvalitně zpracovaná plastika byla roku 2021 kompletně restaurována.
více
Häuser für Staatsangestellte

Häuser für Staatsangestellte

Soubor tří obytných domů pro státní úředníky a učitele byl postaven po připojení Hlučínska k Československu. Opavský architekt Hans Kalitta je navrhl v duchu tradicionalistického Heimatstilu.
více
Mietshaus des Großhändlers Czerný

Mietshaus des Großhändlers Czerný

Ve své době tento dům představoval nejhonosnější nájemní bydlení v Hlučíně. Mezi válkami sídlila v budově velkoobchodní společnost Slezská obchodní zádruha a Moravská agrární a průmyslová banka. Bydleli zde ředitelé hornické nemocnice.
více
Feuerwehrhaus

Feuerwehrhaus

Architektonické řešení budovy ve stylu pruské cihlové architektury navrhl hlučínský starosta Stanislav Woytych, příznivec a zakladatel hlučínského hasičského sboru. Jako zbrojnice stavba fungovala až do konce 20. století.
více
Bergbaukrankenhaus

Bergbaukrankenhaus

Nemocnice měla sloužit raněným havířům z petřkovických černouhelných dolů Anselm a Oskar. Několikrát rozšířená budova se stala základem pozdějšího areálu polikliniky.
více
Hotel National

Hotel National

Jeden ze tří hotelů na náměstí z druhé poloviny 19. století patřil k pohostinským zařízením lepší úrovně. Původní jméno National bylo koncem třicátých let změněno na Deutscher Hof a po válce na Slezan.
více
Stadtbefestigung

Stadtbefestigung

I přes svou torzovitost jsou zbytky hlučínských hradeb nejlépe dochovanými pozůstatky městského opevnění v českém Slezsku. Dodnes se zachovaly relikty sedmi střeleckých bašt a části zdí.
více
Krankenhaus des Dekans Richter (Heilanstalt)

Krankenhaus des Dekans Richter (Heilanstalt)

Palácově působící budova sanatoria byla druhou špitální institucí zřízenou z nadace hlučínského děkana Richtera. Měla fungovat jako léčebna dlouhodobě nemocných, ale již ve dvacátých letech objekt využívali redemptoristé. Po druhé světové válce zde sídlil okresní národní výbor.
více
Post und Telegrafenamt

Post und Telegrafenamt

Budova ve stylu pruské cihlové neogotiky s vysokým stupňovitým štítem dominovala severní straně náměstí. Pro svůj německý charakter ale byla v šedesátých letech 20. století kompletně přestavěna.
více
Rathaus

Rathaus

V době výstavby radnice obklopovaly hlučínské náměstí jen nízké a nepříliš výstavné domy. Nová radniční budova tak několikanásobně převýšila dosavadní zástavbu. Její architektura je inspirována italskými renesančními paláci z 15. a 16. století.
více
Waisenhaus Charlottenstift

Waisenhaus Charlottenstift

Elegantní budovu sirotčince v místech zámecké zahrady nechal postavit majitel panství baron Rothschild, který jej pojmenoval po své předčasně zesnulé choti Charlotte. Po razantní přestavbě se jako jediný původní detail dochoval kamenný klasicistní portál.
více
Staatliches Realgymnasium (Josef-Kainar-Gymnasium)

Staatliches Realgymnasium (Josef-Kainar-Gymnasium)

Palácovou stavbu navrhnul stejný architekt, který projektoval areál Vrchního soudu v Praze na Pankráci. Až do sedmdesátých let zdobila fasádu psaníčková sgrafita. Ke slavným absolventům školy patří Josef Kainar, po němž dnes nese gymnázium své jméno.
více
Schlauchturm der Feuerwehr

Schlauchturm der Feuerwehr

Nezvyklé řešení hlučínské sušárny spočívá v tom, že není bezprostřední součástí požární zbrojnice. Ta byla v Hlučíně totiž postavena až o dva roky později.
více
Institut des Dekans Richter

Institut des Dekans Richter

Klasicistní budova charitativního ústavu vznikla díky finančnímu odkazu hlučínského děkana Šimona Richtera, aby poskytovala špitální péči. Po připojení Hlučínska k Československu sloužila i jako sídlo úřadů.
více
Villa František Kremer

Villa František Kremer

Vila pro okresního veterináře je jedinou ryze funkcionalistickou vilovou stavbou na Hlučínsku. Zahradní průčelí ovládají organické křivky a terasa se zimní zahradou. Dům představuje jeden z vrcholů tvorby moravského architekta Lubomíra Šlapety.
více
Villa Josef Barták

Villa Josef Barták

Komfortní vila ovlivněná estetikou německého Heimatstilu. Jako jeden z prvních domů v Hlučíně disponovala vlastní garáží.
více
Wasserturm

Wasserturm

Jako rozhledna působící vodárenská věž byla postavena coby součást železničního areálu. Typologická unikátnost spočívá v osmi samostatně stojících železobetonových podpěrách. Nádrž na vodu se na věži nachází dodnes.
více
Schloss

Schloss

Původně měl zámek uzavřené nádvoří lemované ze dvou stran křídly s arkádami v patře. Po demolicích jižního a západního křídla se dochovala pouze nejstarší část, která v jádru obsahuje gotické zdivo.
více
Bahnhof

Bahnhof

Nádraží mělo být zastávkou na trati spojující Opavu s železničním uzlem v tehdy německých Chalupkách. Po připojení Hlučínska k Československu se ale v ambiciózním projektu nepokračovalo. V letech 1950–1982 bylo nádraží konečnou stanicí tramvajové linky z Ostravy do Hlučína.
více
Evangelische Kirche

Evangelische Kirche

Kostel postavený dle projektu berlínského architekta je první sakrální stavbou na území Hlučínska postavenou v duchu pruské cihlové architektury. Zvláštností je centrální dispozice na půdorysu řeckého kříže.
více
Pfarrkirche des hl. Johannes des Täufers

Pfarrkirche des hl. Johannes des Täufers

Mohutný gotický kostel je nejstarší stavbou v Hlučíně, kterou ale výrazně poznamenaly barokní přestavby. Pozornost zasluhuje vyřezávaný raně barokní oltář Salomona Steinhofera, soubor renesančních epitafů či obrazy Jana Bochenka.
více
Friedhofskirche der hl. Margareta von Antiochia

Friedhofskirche der hl. Margareta von Antiochia

Jednolodní hřbitovní kostel dokládá přetrvávající tradici barokního stavitelství hluboko do 19. století. Veškeré původní vybavení kostela, včetně souboru obrazů Jana Bochenka, zaniklo při požáru na konci druhé světové války.
více
Kalvarienberg

Kalvarienberg

Unikátnost neobarokní kalvárie spočívá v jejím technickém řešení. Je sestavena z jednotlivých dílců z umělého kamene. Podstavec s nápisovou deskou je proto dutý.
více
Kapelle des hl. Johannes Nepomuk

Kapelle des hl. Johannes Nepomuk

K dominantám náměstí patřila od roku 1725 nevelká centrální kaple sv. Jana Nepomuckého. Byla postavena v době vzrůstajícího kultu po světcově blahořečení. Z příkazu nacistického vedení města byla v roce 1940 stržena.
více
Mausoleum der Familie Wetekamp

Mausoleum der Familie Wetekamp

Monumentální neoklasicistní pískovcová hrobka rodiny generálního ředitele Rothschildova velkostatku je jediným hmatatelným pozůstatkem evangelického hřbitova.
více
Synagoge

Synagoge

Klasicistní synagoga byla postavena v době, kdy počet Židů ve městě vrcholil. Jejich postupný odliv ale vedl k rozpadu komunity a již ve dvacátých letech 20. století byla chátrající synagoga prodána a následně zbořena.
více
Jüdischer Friedhof und Friedhof der Roten Armee

Jüdischer Friedhof und Friedhof der Roten Armee

Židovský hřbitov byl za války nacisty zrušen a náhrobky byly použity k vydláždění odvodňovacího kanálu. Po jejich objevení došlo k pietnímu obnovení hřbitova roku 2009. Po druhé světové válce byl v přední části bývalého židovského hřbitova umístěn hřbitov padlých vojáků Rudé armády. Dnes je zde pochováno více než 3360 rudoarmějců, což činí hlučínský hřbitov druhým největším pohřebištěm sovětských vojáků v Česku.
více
Webový prohlížeč, který používáte, již není podporován. Tato webová prezentace se vám nemusí zobrazovat správně.

Zur Orientierung auf der Karte

Das schematische 3-D-Modell gibt die gegenwärtige Gestalt von Hultschin wieder. Für eine bessere Übersichtlichkeit enthält es nicht alle stehenden Gebäude, sondern nur den historischen Stadtkern. Die markierten Objekte sind nicht nur ausschließlich Kulturdenkmäler der Tschechischen Republik, es handelt sich auch um Bauten und Objekte, die im Kontext der Stadt historisch wertvoll sind. Außer den Gebäuden sind auf der Karte auch Statuen mit Punkten markiert. Das Stadtmodell nimmt auch Denkmäler auf, die schon vollständig verfallen sind oder dermaßen umgebaut wurden, dass sie ihren historischen Charakter verloren haben. Dieser Typ von Objekten ist im Plan blau gekennzeichnet.

Barevné označení památek

Dochované památky
Zaniklé památky