Mapa města Hlučín
Antropomorfní plastika (u bašty)

Antropomorfní plastika (u bašty)

Plastice, která vznikla v rámci Mezinárodního sympozia prostorových forem v Ostravě, hrozilo v době normalizace sešrotování.
více
Déšť

Déšť

První porevoluční sochařské dílo pro veřejný prostor v Hlučíně zachycuje moment dopadu kapky na vodní hladinu.
více
Jakub zahradník

Jakub zahradník

Optimisticky a hravě vyznívající plastika představuje sochařova syna Jakuba
více
Plastika na sídlišti OKD

Plastika na sídlišti OKD

Abstraktní plastika z kovových lamel byla původně součástí fontány.
více
Reliéfy na průčelí Kulturního domu

Reliéfy na průčelí Kulturního domu

Reliéfy s motivy práce doplňují verše Viléma Závady.
více
Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého

Mimořádně kvalitně zpracovaná plastika byla roku 2021 kompletně restaurována.
více
Domy pro státní zaměstnance

Domy pro státní zaměstnance

Soubor tří obytných domů pro státní úředníky a učitele byl postaven po připojení Hlučínska k Československu. Opavský architekt Hans Kalitta je navrhl v duchu tradicionalistického Heimatstilu.
více
Nájemní dům obchodníka Czerného

Nájemní dům obchodníka Czerného

Ve své době tento dům představoval nejhonosnější nájemní bydlení v Hlučíně. Mezi válkami sídlila v budově velkoobchodní společnost Slezská obchodní zádruha a Moravská agrární a průmyslová banka. Bydleli zde ředitelé hornické nemocnice.
více
Hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice

Architektonické řešení budovy ve stylu pruské cihlové architektury navrhl hlučínský starosta Stanislav Woytych, příznivec a zakladatel hlučínského hasičského sboru. Jako zbrojnice stavba fungovala až do konce 20. století.
více
Hornická nemocnice

Hornická nemocnice

Nemocnice měla sloužit raněným havířům z petřkovických černouhelných dolů Anselm a Oskar. Několikrát rozšířená budova se stala základem pozdějšího areálu polikliniky.
více
Hotel National

Hotel National

Jeden ze tří hotelů na náměstí z druhé poloviny 19. století patřil k pohostinským zařízením lepší úrovně. Původní jméno National bylo koncem třicátých let změněno na Deutscher Hof a po válce na Slezan.
více
Městské opevnění

Městské opevnění

I přes svou torzovitost jsou zbytky hlučínských hradeb nejlépe dochovanými pozůstatky městského opevnění v českém Slezsku. Dodnes se zachovaly relikty sedmi střeleckých bašt a části zdí.
více
Nemocnice děkana Richtera

Nemocnice děkana Richtera

Palácově působící budova sanatoria byla druhou špitální institucí zřízenou z nadace hlučínského děkana Richtera. Měla fungovat jako léčebna dlouhodobě nemocných, ale již ve dvacátých letech objekt využívali redemptoristé. Po druhé světové válce zde sídlil okresní národní výbor.
více
Pošta a telegrafní úřad

Pošta a telegrafní úřad

Budova ve stylu pruské cihlové neogotiky s vysokým stupňovitým štítem dominovala severní straně náměstí. Pro svůj německý charakter ale byla v šedesátých letech 20. století kompletně přestavěna.
více
Radnice

Radnice

V době výstavby radnice obklopovaly hlučínské náměstí jen nízké a nepříliš výstavné domy. Nová radniční budova tak několikanásobně převýšila dosavadní zástavbu. Její architektura je inspirována italskými renesančními paláci z 15. a 16. století.
více
Sirotčinec Charlottenstift

Sirotčinec Charlottenstift

Elegantní budovu sirotčince v místech zámecké zahrady nechal postavit majitel panství baron Rothschild, který jej pojmenoval po své předčasně zesnulé choti Charlotte. Po razantní přestavbě se jako jediný původní detail dochoval kamenný klasicistní portál.
více
Státní reálné gymnázium

Státní reálné gymnázium

Palácovou stavbu navrhnul stejný architekt, který projektoval areál Vrchního soudu v Praze na Pankráci. Až do sedmdesátých let zdobila fasádu psaníčková sgrafita. Ke slavným absolventům školy patří Josef Kainar, po němž dnes nese gymnázium své jméno.
více
Sušárna požárních hadic

Sušárna požárních hadic

Nezvyklé řešení hlučínské sušárny spočívá v tom, že není bezprostřední součástí požární zbrojnice. Ta byla v Hlučíně totiž postavena až o dva roky později.
více
Ústav děkana Richtera

Ústav děkana Richtera

Klasicistní budova charitativního ústavu vznikla díky finančnímu odkazu hlučínského děkana Šimona Richtera, aby poskytovala špitální péči. Po připojení Hlučínska k Československu sloužila i jako sídlo úřadů.
více
Vila Františka Kremera

Vila Františka Kremera

Vila pro okresního veterináře je jedinou ryze funkcionalistickou vilovou stavbou na Hlučínsku. Zahradní průčelí ovládají organické křivky a terasa se zimní zahradou. Dům představuje jeden z vrcholů tvorby moravského architekta Lubomíra Šlapety.
více
Vila Josefa Bartáka

Vila Josefa Bartáka

Komfortní vila ovlivněná estetikou německého Heimatstilu. Jako jeden z prvních domů v Hlučíně disponovala vlastní garáží.
více
Vodárenská věž

Vodárenská věž

Jako rozhledna působící vodárenská věž byla postavena coby součást železničního areálu. Typologická unikátnost spočívá v osmi samostatně stojících železobetonových podpěrách. Nádrž na vodu se na věži nachází dodnes.
více
Zámek

Zámek

Původně měl zámek uzavřené nádvoří lemované ze dvou stran křídly s arkádami v patře. Po demolicích jižního a západního křídla se dochovala pouze nejstarší část, která v jádru obsahuje gotické zdivo.
více
Železniční nádraží

Železniční nádraží

Nádraží mělo být zastávkou na trati spojující Opavu s železničním uzlem v tehdy německých Chalupkách. Po připojení Hlučínska k Československu se ale v ambiciózním projektu nepokračovalo. V letech 1950–1982 bylo nádraží konečnou stanicí tramvajové linky z Ostravy do Hlučína.
více
Evangelický kostel

Evangelický kostel

Kostel postavený dle projektu berlínského architekta je první sakrální stavbou na území Hlučínska postavenou v duchu pruské cihlové architektury. Zvláštností je centrální dispozice na půdorysu řeckého kříže.
více
Farní kostel sv. Jana Křtitele

Farní kostel sv. Jana Křtitele

Mohutný gotický kostel je nejstarší stavbou v Hlučíně, kterou ale výrazně poznamenaly barokní přestavby. Pozornost zasluhuje vyřezávaný raně barokní oltář Salomona Steinhofera, soubor renesančních epitafů či obrazy Jana Bochenka.
více
Hřbitovní kostel sv. Markéty

Hřbitovní kostel sv. Markéty

Jednolodní hřbitovní kostel dokládá přetrvávající tradici barokního stavitelství hluboko do 19. století. Veškeré původní vybavení kostela, včetně souboru obrazů Jana Bochenka, zaniklo při požáru na konci druhé světové války.
více
Kalvárie

Kalvárie

Unikátnost neobarokní kalvárie spočívá v jejím technickém řešení. Je sestavena z jednotlivých dílců z umělého kamene. Podstavec s nápisovou deskou je proto dutý.
více
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Jana Nepomuckého

K dominantám náměstí patřila od roku 1725 nevelká centrální kaple sv. Jana Nepomuckého. Byla postavena v době vzrůstajícího kultu po světcově blahořečení. Z příkazu nacistického vedení města byla v roce 1940 stržena.
více
Mauzoleum rodiny Wetekampovy

Mauzoleum rodiny Wetekampovy

Monumentální neoklasicistní pískovcová hrobka rodiny generálního ředitele Rothschildova velkostatku je jediným hmatatelným pozůstatkem evangelického hřbitova.
více
Synagoga

Synagoga

Klasicistní synagoga byla postavena v době, kdy počet Židů ve městě vrcholil. Jejich postupný odliv ale vedl k rozpadu komunity a již ve dvacátých letech 20. století byla chátrající synagoga prodána a následně zbořena.
více
Židovský hřbitov a hřbitov rudoarmějců

Židovský hřbitov a hřbitov rudoarmějců

Židovský hřbitov byl za války nacisty zrušen a náhrobky byly použity k vydláždění odvodňovacího kanálu. Po jejich objevení došlo k pietnímu obnovení hřbitova roku 2009. Po druhé světové válce byl v přední části bývalého židovského hřbitova umístěn hřbitov padlých vojáků Rudé armády. Dnes je zde pochováno více než 3360 rudoarmějců, což činí hlučínský hřbitov druhým největším pohřebištěm sovětských vojáků v Česku.
více
Webový prohlížeč, který používáte, již není podporován. Tato webová prezentace se vám nemusí zobrazovat správně.

Jak se orientovat v mapě

Schematický 3D model zachycuje současnou podobu Hlučína. Kvůli snadnější přehlednosti model zdaleka neobsahuje všechny stojící budovy a je zaměřen pouze na historické jádro města. Vyznačené objekty nejsou výlučně kulturními památkami České republiky, ale jedná se o stavby a objekty, které jsou v kontextu Hlučína historicky a památkově cenné. Kromě budov jsou v plánu naznačeny pomocí puntíků také sochy. Model města zachycuje i památky, které již zcela zanikly, nebo byly do takové míry přebudovány, že ztratily svůj historický charakter. Tento typ objektů je v plánu vyznačen modrou barvou.

Barevné označení památek

Dochované památky
Zaniklé památky