Městské opevnění

Architektneznámý

Výstavbakolem roku 1530 (dokončení výstavby 1535)

Adresa Pode Zdí, Na Valech, Generála Svobody, U Bašty, Hrnčířská

Prstenec kamenných hradeb obepínajících město nechal postavit někdy v letech 1530–1535 Bernard ze Zvole (držba 1518–1536). Do té doby byl Hlučín obehnán pouze valy a dřevěnou palisádovou hradbou. K výstavbě zděného ochranného systému došlo tedy relativně pozdě, ale s o to větší rychlostí. Během pouhých pěti let byla vybudována 4,5 metrů vysoká a okolo 2 metrů silná kamenná zeď vyztužená 12 půlkruhovými baštami, to vše o délce přibližně 900 metrů. Lomový kámen byl kladen na vápennou maltu, klíčové střílny bašt byly vytesány z jediného kusu kamene. Brány při ústí ulic Opavské a Ostravské hájily dvanáct metrů vysoké čtyřhranné věže. Nad průjezdem Opavské brány byla osazena dodnes dochovaná erbovní deska Bernarda ze Zvole (nyní umístěná ve vstupní síni městské radnice).

Chatrný stav obranného systému se začal projevovat ke konci 18. století. Kolem roku 1770 došlo ke zřícení krovu Ostravské brány a obě věže byly následně sníženy. Již roku 1821 byla rozebrána zeď v místech hasičské zbrojnice (pension Florian), aby se zde zřídila třetí brána zvaná Ratibořská a ulevilo se dopravně přetížené ulici Ostravské. Když se roku 1829 v ulici Na Valech u Opavské brány vinou podkopání vyvrátila část hradební zdi, bylo konečně rozhodnuto o demolici opevnění. Rozebraný kámen byl odkoupen a použit při stavbě školy v Píšti, drobným kamením byl dorovnán terén náměstí.

 Průběh hradeb dodnes dokumentuje dvojitý prstenec ulic (Pode Zdí a Na Valech, resp. Hrnčířská), zbytky kamenných zdí a rovněž pozůstatky sedmi bašt, a to v ulici Pode Zdí 3a (v devadesátých letech 20. století nevhodně omítnuta), 7 (západní nároží domu) a 15, volně stojící torza v ulicích Na Valech, u domu v ulici Generála Svobody 5, při okraji parkoviště na ulici U Bašty a v zahradě domu v ulici Hrnčířská 34. V roce 1974 vznikl smělý projekt opavského architekta Jiřího Horáka, kdy měl být okruh městských hradeb obepnut pásmem zeleně, bašty zrekonstruovány, v některých případech dokonce doplněny o stylové zastřešení. Naopak okolní funkční obytná zástavba v daném pásu měla být asanována. K realizaci projektu však nedošlo.

Ostatní světské památky v Hlučíně