Kalvárie

ArchitektHanns Schlicht

Výstavba1918–1919

AdresaOstravská, před vstupem do areálu hřbitova

V únoru 1918 oznámil hlučínský rodák Johann Nepomuk Manderla (1843–?), duchovní rada a od roku 1893 farář v Dětmarově u Hlubčic, svůj úmysl postavit při vstupu na hřbitov u kostela sv. Markéty pamětní kříž, a to na místě starého dřevěného kříže. Na jeho zřízení věnoval částku 2 200 marek. Hugo Stanke krátce nato požádal o návrh architekta Hannse Schlichta (1873–?), s nímž v předchozích letech spolupracoval na obnově kostela sv. Markéty a který navrhl i úpravu děkanského chrámu.

Schlichtova prvotní vize představovala monumentální památník z mramoru osazený metr vysokými umělecky provedenými sochami skupiny ukřižování. Finanční náročnost, která by několikanásobně překročila určený obnos, však nutila k jinému řešení. Proto navrhl vytvořit podstavec s křížem z odlitků z umělého kamene, které budou následně osazeny na vyzděný sokl.

Odlitky jednotlivých dílů pomníku zhotovila vratislavská firma Wilborn & Feldermann (modelér Richard Wilborn), specializující se na práce s umělým kamenem a tzv. pískovcové lití. Následně byly duté kusy osazeny na připravený zděný sokl a vyplněny maltou. Pomník tvoří mohutný podstavec s čelní nápisovou deskou, volutami po stranách a zvlněnou římsou. Nad ní je okřídlená hlava serafa, z níž jsou spuštěny dvě girlandy. Trojice copových girland zdobí i boky podstavce. Z něj se zdvihá kříž s patkou nesoucí motiv planoucího srdce. Krucifix po stranách doprovází asistenční postavy Panny Marie a sv. Jana.

V červenci byly z Vratislavi převezeny jednotlivé kusy pomníku a započalo se s jeho instalací. Kříž byl slavnostně vysvěcen 14. září 1919.

Po druhé světové válce byl z podstavce pamětního kříže odtesán německý text. Nedochoval se rovněž původní krucifix. Chybějící součást byla nahrazena novým, kamenným křížem, ovšem výrazně menších rozměrů, takže působí poněkud disproporčně. Při rekonstrukci v roce 2016 byl obnoven původní nápis Es ist vollbracht. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist – Dokonáno. Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého.

Ostatní sakrální památky v Hlučíně