Hasičská zbrojnice

ArchitektStanislav Woytych

Výstavba1888–1889

AdresaGenerála Svobody 273/2

Hasičská zbrojnice představuje jeden z nejvýraznějších příkladů pruské cihlové architektury konce 19. století, ale jen málokoho by napadlo, že v jedné z nejdekorativnějších budov města sídlil hlučínský požární sbor. Zbrojnice byla postavena během let 1888–1889 na Svinském rynku jako dvoupodlažní budova se sedlovou střechou ve stylu historizující architektury. Charakteristické gotizující stupňovité štíty završují boční uliční průčelí. Trojice oken ve štítech mají gotické ostroluké záklenky. Ostatní okna jsou ukončena segmentovým obloukem a pro jejich ostění bylo využito cihelných tvarovek. Hlavnímu průčelí dominuje trojice garážových vrat v přízemí. Vlastní vstup do budovy byl umístěn až v patrovém přístavku při pravé straně průčelí. Jeho atika byla poněkud nezvykle osazena kamennými dekoracemi ve formě nízkých štítů s akroterii.

Podobu budovy navrhl Stanislav Woytych (1850–1909), hlučínský starosta a rovněž zakladatel hasičského sboru. Z jeho iniciativy byl v roce 1881 sbor obnoven a čítal 85 členů. Záhy poté byla zakoupena nová hasicí stříkačka a postavena věž na sušení hadic. Na hasičárnu, která zároveň sloužila jako policejní stanice s vězením, si město muselo do roku 1889 počkat. Požární zbrojnice zde byla v provozu až do roku 1996, poté se přestěhovala do nové, moderní budovy na Celní ulici. Chátrající objekt staré zbrojnice byl v letech 2000–2002 citlivě opraven a adaptován na penzion s restaurací.

Ostatní světské památky v Hlučíně