Antropomorfní plastika (u bašty)

ArchitektFrantišek Štorek

Výstavba1967

Adresaparčík mezi ulicemi Pode zdí a Na Valech

Plastika ze svařovaného kovu připomínající ležící lidskou postavu je dílem pražského sochaře Františka Štorka (1933–1999), absolventa Akademie výtvarných umění v Praze. Vznikla roku 1967 v rámci Mezinárodního sympozia prostorových forem v Ostravě a následně byla spolu s dalšími sympozijními sochařskými díly umístěna v Komenského sadech v centru Ostravy. Avšak s nastoupivší normalizací a novým ideologickým dohledem nad uměním byl názor na abstraktní pojetí ve výtvarné tvorbě přehodnocen a soubor plastik ze sympozia měl být z parku odstraněn. Autor byl vyzván, aby si plastiku na vlastní náklady odvezl, jinak bude sešrotována. Štorkovo dílo bylo zachráněno jen díky iniciativě hlučínského architekta Mojmíra Sonnka, který u sochaře zařídil jeho darování městu. Plastika byla převezena a umístěna u ZŠ Hlučín-Rovniny, kde však strádala zarůstáním živým plotem. Na Sonnkův popud bylo dílo v roce 2013 opraveno a převezeno na důstojnější místo do parčíku u městských hradeb severovýchodně od náměstí.

Ostatní v Hlučíně