Hotel National

Až do druhé poloviny 19. století fungoval ve městě jediný hostinec dobré úrovně, a to U Zlaté koruny (Zur goldene Krone) majitele Fabiana Moslera při severovýchodním nároží náměstí. Teprve v roce 1864 nechal Kašpar Uherek upravit pro pohostinské služby svůj dům na náměstí. K uličce vedoucí ke kostelu následně přistavěl i nové křídlo se společenským sálem. Dvoupodlažní dům se sedlovou střechou má ještě barokní původ. Hlavní průčelí je členěno římsami, okna ve čtyřech osách rámují jednoduché profilované šambrány. V nové, boční přístavbě s výraznou korunní římsou a sedlovou střechou byl v patře umístěn reprezentativní plochostropý sál osvětlený pěti půlkruhově ukončenými okny.

 Koncem třicátých let 20. století byl hotel přejmenován na Deutscher Hof, po válce na Slezan a společně s hotely U Zlaté koruny a Hohenzollernhof (později Central, v osmdesátých letech zbořen kvůli výstavbě obchodního domu Central) tvořil trojici pohostinských zařízení na hlučínském náměstí. Dům se jako jediný již roku 1958 dostal pod památkovou ochranu. Důvody lze hledat v politické rovině, neboť v sále se konávaly akce dělnického hnutí.

Other světské památky v Hlučíně