Déšť

Autorem plastiky Déšť je sochař Robert Buček (nar. 1979), rodák z Uherského Hradiště, absolvent oboru sochařství na Ostravské univerzitě. Jedná se o první porevoluční sochařské dílo pro veřejný prostor v Hlučíně a vzešlo ze soutěže vyhlášené v roce 2015. Buček zachytil moment dopadu dešťové kapky na vodní hladinu. Socha má ale rovněž připomínat dějiny regionu. Hladká vodní hladina, která symbolizuje osud Hlučínska, je narušena a zneklidněna něčím, co dopadá shůry a co lze těžko zvrátit. Déšť, jemuž nelze poručit, je zde symbolickým nositelem zmaru, rozčarování a neklidu spojeného s minulostí Hlučínska, čeří a narušuje hladinu. Zároveň je ale znázorněn proces obrody a vzmachu, kdy se z dopadající kapky inverzně rodí kapka nová, vzešlá ovšem již z vodní hladiny, tedy z hladiny samotného Hlučínska. Tak jako dopad dešťové kapky rozechvívá vodní hladinu, tak i dopad dějinných událostí rozechvěl osudy jednotlivců i celé společnosti. Původní plastika byla z umělého kamene na bázi polyesterových pryskyřic, avšak kvůli trhlinám, které se na díle v dalším roce objevily, došlo k jejímu provedení v pískovci.

Other v Hlučíně