Jak se orientovat v mapě

Schematický 3D model zachycuje současnou podobu Hlučína. Kvůli snadnější přehlednosti model zdaleka neobsahuje všechny stojící budovy a je zaměřen pouze na historické jádro města. Vyznačené objekty nejsou výlučně kulturními památkami České republiky, ale jedná se o stavby a objekty, které jsou v kontextu Hlučína historicky a památkově cenné. Kromě budov jsou v plánu naznačeny pomocí puntíků také sochy. Model města zachycuje i památky, které již zcela zanikly, nebo byly do takové míry přebudovány, že ztratily svůj historický charakter. Tento typ objektů je v plánu vyznačen modrou barvou.

Všechny památky v Hlučíně